PrivacyStatement

Privacy Statement

Contactgegevens

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld door Tom Joosten Auto’s via deze website. Bij inkoop en/of verkoop worden onderstaande gegevens verzameld, deze dienen voor het afsluiten van de transactie en om aan eisen van de belastingdienst te voldoen.

Hieronder vind je heel beknopt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Basisgegevens:

 • Voor- en achternaam van koper
 • Adres van koper
 • Handtekening koper.
 • Indien online betaald: Bankrekening.
 • Transactiegegevens van verkoop (Auto merk en type, datum, inkoop/verkoopsom)

Optioneel:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adres bedrijf

Cookies

Er worden geen cookies opgeslagen bij bezoek van deze website.

Verwerking

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • De in – en verkoop van auto’s: overschrijving en betaling.
 • De communicatie tussen Tom Joosten Auto’s en koper tijdens en na de in – en verkoop.

Gegevensgebruik

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Verder worden de verkoop gegevens geanonimiseerd gebruikt ter verbetering van het inkoop en verkoop beleid.
Je gegevens worden niet doorverkocht aan of gedeeld met derden, met uitzondering voor de boekhouding / belasting.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed gebruikt worden zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op.